Thermografie

Thermografie is een techniek waarbij met een infrarood camera infrarood straling kan worden gemeten.

Alle stoffen met een temperatuur hoger dan 0 K (-273 ĚŠ C) zenden infrarood straling uit. Hoe hoger de temperatuur hoe hoger de uitgezonden hoeveelheid infrarood straling. De thermografische camera kan deze vorm van energie detecteren en met behulp van de juiste beoordeling en toepassing van de materiaaleigenschappen omzetten in een temperatuurschaal.

Thermografie is een uitstekend middel voor preventieve controles aan meet- en regelinstallaties, verdeelinrichtingen etc.
Met een thermografische camera kunnen snel en adequaat abnormaal warme punten zichtbaar worden gemaakt. Deze warme punten (zogenoemde "hot spots" ) kunnen een indicatie zijn van (naderende) problemen, veroorzaakt door defecte bedrading, verbindingen of geleidingen.

Deze hot spots kunnen ontstaan door:

- fabricagefouten, gebruik foutief materiaal of verkeerde toepassing;

- overbelasting, zichtbaar bij automaten en smeltpatronen;

- levensduur, overgangsweerstanden door veroudering;

- montagefouten, door het uitbreiden of wijzigen van de installatie. 

 

Voordelen om een thermografisch onderzoek door ons te laten uitvoeren:

> De installatie wordt objectief geïnspecteerd;

> Vaststelling van de betrouwbaarheid en veiligheid van de installatie.

 

C:akepath	hermo.jpg            C:akepathimagesCAAZ03UY.jpg            C:akepathimagesCA0CGHVQ.jpg