NEN1010 Opleveringsinspectie

Iedere nieuwe installatie dient te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen. Voor de elektrotechnische installaties is dit de norm NEN1010:2015.

Bij oplevering van een installatie moet deze voldoen aan de veiligheids- en gebruiksnormen. Daarom dient iedere elektrische installatie onderworpen te worden aan een opleveringsinspectie. Onze onafhankelijk deskundige en gecertificeerde inspecteurs voeren voor u deze NEN1010 inspectie uit. De betreffende installatie wordt geïnspecteerd d.m.v. een visuele controle, metingen en beproevingen. Alle meetwaarden en eventuele tekortkomingen van deze installatie worden verwerkt in een rapportage. Van eventuele tekortkomingen worden foto's gemaakt, deze worden in het rapport opgenomen.  

 

Voordelen om deze opleveringsinspectie door ons te laten uitvoeren:

> De installatie wordt objectief geïnspecteerd;

> Vaststelling van de veiligheid van de installatie;

> Duidelijke en overzichtelijke rapportage.

C:akepathSDC10874.JPG         C:akepathIMG_0812.JPG              C:akepathIMG_2010.JPG