Diensten

Soms hebben bedrijven behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opleveren van de elektrische installatie of het ontbreken van expertise. In die gevallen kunt u een beroep doen op Mekeur inspectie. Onze belangrijkste diensten zijn: 

Het objectief en onafhankelijk inspecteren van elektrische installaties NEN1010 / NEN3140;

Metingen verrichten (netanalyse) aan kleine maar ook grote laagspanningverdelers;

Het uitvoeren van een thermografisch onderzoek;

Inspectie Scios Scope 8 / Scope 10.

                   C:akepathIMG_2154.JPG    C:akepathimagesCA4WCWUC.jpg          C:akepathIMG_2134.JPG